PRIVACY POLICY


1. ALGEMEEN
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.conceptr.nl, die wordt beheerd door Concept R Fashion & Lifestyle.

Wanneer je op onze website conceptr.nl een bestelling plaatst of een account aanmaakt, vragen we je om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken we je gegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we je gegevens gebruiken.

2. IDENTITEIT VERANTWOORDELIJKE: DE BEHEERDER VAN DEZE WEBSITE
De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze website is Concept R Fashion & Lifestyle, gevestigd aan de Hooghuisstraat 4
5611 GT in Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 64557626.

3. VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS
Je kunt kiezen om een aankoop te doen als gast of om je bij ons te registreren. Bij registratie wordt een account voor je aangemaakt. Met het oog op de verwerking van je bestelling bewaren we de persoonsgegevens die door jou zijn opgegeven. In het geval je een bestelling bij ons plaatst of een account aanmaakt via de website, worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en door ons verwerkt:

- geslacht
- voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
- adres (te weten: straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging), postcode, plaats en land;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- bestelgegevens;
- betaalgegevens;
- inhoud communicatie;
- IP-adres;
- device ID;
- klikgedrag.

4. DE DOELEINDEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING
We verwerken je persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

- De behandeling van je bestelling;
- De uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, zodra je in onze webshop een bestelling hebt geplaatst en het innen van betalingen;
- Onderhouden van contact in verband met je bestelling;
- Product- en dienstontwikkeling;
- Relatiebeheer door opname in de klantenadministratie;
- Marketing- en/of informatieverstrekking, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief;
- Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
- Personaliseren en verbeteren van digital marketing-campagnes;
- Uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen;
- Uitvoeren van (klanttevredenheids)onderzoeken;
- Verbetering van onze dienstverlening;
- Beveiliging van onze websites;
- Uitvoeren van accountantscontroles;
- Voeren van geschillen.

5. GRONDSLAG VERWERKING
We verwerken genoemde persoonsgegevens voor de uitvoering van de koopovereenkomst met jou. Ook kunnen we een wettelijke verplichting hebben om je persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Daarnaast hebben we gerechtvaardigde bedrijfsbelangen om je persoonsgegevens te verwerken. Deze belangen zijn bijvoorbeeld het bieden van een goede dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het beschermen van onze financiële belangen.

Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, zullen we die afzonderlijk aan je vragen. De toestemming mag je altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

6. DERDEN
Voor de hiervoor genoemde doeleinden maken we gebruik van diensten van derden die toegang kunnen krijgen tot je persoonsgegevens.

Denk aan partijen die betrokken zijn bij de afhandeling en bezorging van je bestelling, zoals pakketbezorgers. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens verstrekken aan aanbieders van ondersteunende diensten om onze service aan jou te optimaliseren. Bijvoorbeeld partijen die ons ondersteunen bij betalingsverwerkingen of bezoekersstatistieken bijhouden. We spreken af met deze partijen dat ze zorgvuldig moeten omgaan met je persoonsgegevens.

Specifiek voor de naleving van de Europese (sanctie)regelgeving kunnen we je persoonsgegevens doorgeven aan derden die controleren of je bestellingen niet in strijd zijn met deze regelgeving. Ook kan het voorkomen dat we verplicht zijn of het in ons belang is om op grond van andere wet- en regelgeving je persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

6.1 Diensten van Google
We gebruiken Google Analytics, Google Tag Manager en Google Ads om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. We laten we de IP-adressen van gebruikers anonimiseren. Hoe Google omgaat met gebruikersgegevens wordt op de volgende website beschreven: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

- Google Analytics
- Google Ads
- Google Tag Manager

6.2 Diensten van Meta
We gebruiken de Meta Marketing Pixel en Meta Conversion API om gegevens te delen met Meta, om onze gebruikers op Facebook en Instagram gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen.

- Meta Marketing Pixel
- Meta Conversion API

6.3 Diensten van Pinterest
We gebruiken de Pinterest Marketing Pixel om gegevens te delen met Pinterest, om onze gebruikers op Pinterest gepersonaliseerde campagnebeelden en aanbiedingen te tonen.

- Pinterest Marketing Pixel

6.4 New Relic
We delen anonieme gebruikersgegevens met New Relic om de performance en snelheid van onze website nauwlettend in de gaten te houden.

7. BEWAARTERMIJNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, dan wel zolang je account actief is. We moeten ons tevens houden aan wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht.

8. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS EN WACHTWOORDBELEID
We maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere je persoonsgegevens. Daarom gebruiken we beveiligde verbindingen waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jou en onze website wordt afgeschermd. Daarnaast is het Shopify gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging. Gebruik een veilig wachtwoord bij het aanmaken van een account. Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 6 karakters, waarvan minimaal 1 cijfer en 1 speciaal teken (vb.: ! % #). Indien je je wachtwoord kwijt bent, kun je via de website een nieuw wachtwoord aanvragen.

9. E-MAIL EN NIEUWSBRIEF
Wanneer je inlogt op onze site of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van je aanvraag of e-mail. Indien je je hiervoor inschrijft, zul je periodiek een nieuwsbrief ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je kunt je na inschrijving te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

We kunnen je in naam van Concept R e-mails met commerciële inhoud versturen op basis van je aankopen. Denk hierbij aan het vragen om je mening over onze service of een nieuwe collectie. Bij het afronden van een aankoop kun je kiezen of je voor deze mailings

in aanmerking wilt komen. Voor zover je geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kun je dit ook aangeven. Daarnaast kun je te allen tijde bezwaar maken tegen deze persoonlijke e-mails via onze contactpagina.

10. PROFILERING
We zullen de informatie die wordt verzameld op onze websites en via andere bronnen, zoals cookies, combineren met elkaar, om je de beste (online) ervaring en dienstverlening te kunnen bieden.

11. JE RECHTEN EN VRAGEN
Op grond van de privacyregelgeving heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens te laten corrigeren, de verwerking daarvan te beperken of je gegevens te laten verwijderen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens, of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Daarnaast kun je zelf je persoonsgegevens verbeteren of aanvullen (bijvoorbeeld je contactgegevens) via je account op de website www.conceptr.nl.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of overdracht van je persoonsgegevens kun je per e-mail richten aan info@conceptr.nl

12 KLACHT OVER DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS
Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan proberen we daar graag samen uit te komen. Ben je daar niet tevreden over, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
We kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen. We zullen wijzigingen altijd publiceren op onze website.

Laatste update: 06-03-2024